klarekijk.nl
KlareKijk

De zin van kunst

In het onderwijs is creativiteit even belangrijk als lezen en schrijven. Rekenen en taal hebben echter nog steeds een hogere status, terwijl juist kunst en creativiteit, vakken als beeldende kunst, muziek, drama en dans veel lager in de hiƫrarchie staan.

Op deze manier leiden we onze kinderen niet op voor morgen of zelfs vandaag, maar voor gisteren. Het is van groot belang de 'fine arts' terug te brengen in de klas. Kunst is een emotionele heler, brengt integratie van gevoelens en omvat het geheim tot begrijpen, zowel jezelf als de wereld om je heen.

Klare Kijk pleit voor meer kunst en creativiteit. Niet alleen in de klas, door middel van de producten van onze educatieve uitgeverij en bijbehorende trainingen, maar ook middels workshops en talentcoaching willen we het spelende kind in iedereen terugbrengen.

Zin in kunst, de zin van kunst.
Kunstzinnig: kunst is zinnig!


(Her-)ontdek jezelf door middel van tekenen, schilderen, werken met klei, beweging of stem.
Individueel of groepsgewijs.
Voor kinderen en het kind in de volwassene.