klarekijk.nl
KlareKijk

Denken in beelden

Als we worden geboren hebben we een visueel denkend brein. Door kijken, afkijken en kopiëren verwerven we vaardigheden die we nodig hebben. Staan, lopen, fietsen, eten met vork en lepel, tekenen etc. Door te spelen ontdekken we de wereld om ons heen. Blokken, puzzels, in de zandbank of in de natuur.  Zo ontdekken we de diverse mogelijkheden van ruimte en tijd. We leren zo niet alleen wat er al is, maar ook wat er aan mogelijkheden kunnen ontstaan.

Naar school
Waar we eerst enthousiast werden over onze spontane ontdekkingen, moeten we nu in rijen volgens vastomlijnde plannen werken. Van spontane ontdekkingen en spelenderwijs ervaren is steeds minder sprake. Zo verliezen wij onze intrinsieke motivatie. Hebben we steeds minder plezier in het leren en verwerven we niet de kennis en vaardigheden die we voor de toekomst zo nodig zijn.

Intrinsieke motivatie
Daar komt bij dat het natuurlijke leren langzaam wordt afgeleerd. Leerprobelemen beginnen vaak beginnen rond groep 4 te ontstaan. In de bovenbouw  wordt zelfs wel gesproken over leren leren. Maar als we onze kinderen het leren niet áfleren, hen juist stimuleren door spelenderwijs aan de slag te gaan, is het leren leren overbodig. Dat is de omgekeerde wereld. Kinderen hebben een natuurlijke drang tot leren. Zonder die drang overleefden we vroeger niet. Maar steeds meer kinderen kunnen de overstap naar die talige manier van leren niet maken. Lopen vaak vast. Deze zogenoemde beelddenkers moeten op een andere manier onderwezen worden. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen beeldtaal te ontwikkelen. Dit kan alleen maar op een open wijze, waarin ze m.b.v. kunstzinnige technieken zich bewust worden van hun eigen visie.

Lespakket
Speciaal hiervoor heeft Klare Kijk het speelse Mus&Fret lespakket ontwikkeld. Dit lespakket nodigt uit tot onderzoek, ontwerp en filosofie. Hierdoor krijgen kinderen een beter inzicht in zichzelf, in hun sterke kanten en kwaliteiten.
Spelend leren als hoofdvak.