klarekijk.nl
KlareKijk

leerondersteuning

Heb je moeite met automatiseren?
Concentreren?
Wiebel je veel en ben je chaotisch?
Heb je moeite met tijd en droom je gemakkelijk weg
?

Kinderen van nu zijn toe aan een nieuwe vorm van onderwijs, maar het onderwijs is nog niet altijd toe aan de kinderen van nu. Hierdoor lopen veel kinderen niet binnen de (steeds strakkere) lijntjes, met leerproblemen en diverse labels zoals AD(H)D en dyslexie als gevolg. Klare Kijk ondersteunt middels SpelenderWijs het onderwijs door lessen kunstzinnig werken en ondersteuning voor leerlingen met leerproblemen.

Leren leren
Doordat het onderwijs niet past bij hun manier van leren kunnen kinderen zich dom gaan voelen, faalangst ontwikkelen en een trage verwerkingstijd hebben opgebouwd. Als kunstzinnig dynamisch kindercoach heb ik mij gespecialiseerd in visueel ingestelde, vaak hoogbegaafde leerlingen met leerproblemen. Met behulp van een toegepaste methodiek met elementen uit bijv. Ik Leer Anders, Mindsettraining en Snel Leren = Leuk Leren kan ik deze getalenteerde en creatieve kinderen weer op weg helpen.